Ứng dụng quản lý học viên dành cho trung tâm đào tạo- DotB SEA

Xuất hiện ứng dụng quản lý học viên Xã hội ngày một phát triển, con người ngày càng chứng kiến sự bùng nổ không ngừng gia tăng của công nghệ số. Chúng ta không thể phủ nhận những tiện ích từ công nghệ số đã làm thay đổi mọi mặt của cuộc sống con người. […]