Tag Archives: các phần mềm crm

Triển khai Call Center cho trung tâm ngoại ngữ – Có nên hay không ?

Bạn đang muốn triển khai Call Center cho trung tâm ngoại ngữ? Hãy cũng DotB tìm hiểu một số lưu ý để triển khai Call Center cho trung tâm ngoại ngữ thành công. Call center là khái niệm chỉ dịch vụ/trung tâm chăm sóc khách hàng (CSKH) qua điện thoại. Call Center chịu trách nhiệm […]

Hiểu đúng về phần mềm CRM

Triển khai Call Center cho trung tâm tiếng Anh – Có nên triển khai ?

Bạn đang muốn triển khai Call Center cho trung tâm tiếng Anh? Hãy cũng DotB tìm hiểu một số lưu ý để triển khai Call Center cho trung tâm tiếng Anh thành công. Call center là khái niệm chỉ dịch vụ/trung tâm chăm sóc khách hàng (CSKH) qua điện thoại. Call Center chịu trách nhiệm […]

Ứng dụng quản lý khách hàng dành cho trung tâm đào tạo- DotB SEA