Tag Archives: học qua mạng

Phương pháp giảng dạy trực tuyến- Xu thế phát triển mới của giáo dục

Thách thức và cơ hội khi xây dựng phần mềm giảng dạy trực tuyến trên nền tảng Open edX

Thách thức và cơ hội khi xây dựng phần mềm giảng dạy trực tuyến trên nền tảng Open edX

GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN: MÔ HÌNH TIỀM NĂNG CÓ THỂ BẮT ĐẦU NGAY

Cách học trực tuyến hiệu quả trên hệ thống E- Learning

Ưu điểm của E-learning cho trung tâm đào tạo