Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo

Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ DOT EMS

Phần mềm Quản lý trung tâm đào tạo hiệu quả nhất 2022 – DOT EMS Bạn đang gặp khó khăn trong việc lưu trữ và cập nhật hồ sơ cá nhân của hàng trăm, hàng ngàn học viên. Khó khăn trong việc theo dõi sự tham gia và sự tiến bộ của họ. Hay việc […]

Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ

Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ - DOT EMS

Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ hiệu quả nhất 2022 – DotB EMS Trong thời đại cạnh tranh gay gắt trong ngành giáo dục, đặc biệt là đối với các trung tâm ngoại ngữ như hiện nay, việc quản lý các cơ sở giáo dục và đồng bộ các phòng ban là nhiệm […]

PHẦN MỀM CRM CHO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phần mềm CRM cho Giáo dục và Đào tạo

PHẦN MỀM CRM CHO GIÁO DỤC ĐÀO TẠO – DOTB EMS Trong thời đại cạnh tranh gay gắt trong ngành giáo dục, đặc biệt là như hiện nay, việc quản lý các cơ sở giáo dục và đồng bộ các phòng ban là nhiệm vụ đầy thách thức. Trước đây, nhiều trung tâm đào tạo […]

CRM cho giáo dục

TỔNG QUAN CRM CHO GIÁO DỤC Thời gian qua, nhiều trung tâm đào tạo thường tiêu tốn nhiều thời gian để quản lý học viên hay tìm kiếm thông tin của học viên mới theo cách truyền thống và máy móc. Tuy nhiên cùng với nhịp phát triển của công nghệ thời 4.0, cùng với […]