Lưu ý khi triển khai phần mềm trung tâm cuộc gọi – Call Center

Ngay cả trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, khách hàng thường thích hỗ trợ qua điện thoại khi tiếp cận với dịch vụ khách hàng. Sự trực tiếp và quen thuộc khi nói chuyện điện thoại với một con người thực sự tạo dựng niềm tin giữa một khách hàng và đại lý […]