Hệ thống quản lý giáo dục gồm những gì -CRMEDU.VN

Việc số lượng người học tìm kiếm cơ hội ghi danh vào các tổ chức học thuật ngày càng nhiều (Trường, Cao Đẳng, và Đại Học) có thể gây áp lực cao với các nhân viên hành chính phụ trách quản lý quá trình ghi danh & nhập học thủ công. Việc thực hiện quá […]

MỘT SỐ TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO DỤC – CRMEDU.VN

Phần mềm quản lý giáo dục NỀN TẢNG QUẢN TRỊ TOÀN DIỆN HIỆN ĐẠI NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC Tính năng tuỳ chỉnh hệ thống Chức năng này người dùng có thể tuỳ chỉnh hệ thống cho phù hợp hơn. Cấu hình khóa học Cấu hình năm […]

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CRMEDU.VN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CRMEDU.VN – DOTB EMS là một sản phẩm của Công Ty TNHH Phần Mềm DotB dành cho các trung tâm ngoại ngữ, ngoại khóa, đang mong muốn tìm kiếm một phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ. Hệ thống phần mềm quản lý trung tâm ngoại […]

Ứng dụng quản lý học viên dành cho trung tâm đào tạo- DotB SEA

Xuất hiện ứng dụng quản lý học viên Xã hội ngày một phát triển, con người ngày càng chứng kiến sự bùng nổ không ngừng gia tăng của công nghệ số. Chúng ta không thể phủ nhận những tiện ích từ công nghệ số đã làm thay đổi mọi mặt của cuộc sống con người. […]