Chính sách bảo mật này chi phối cách thức mà DotB thu thập; sử dụng; duy trì và tiết lộ thông tin thu thập từ người dùng (mỗi một “Người dùng”) của trang web www.dotb.vn (“Trang web”). Chính sách bảo mật này áp dụng cho Trang web và tất cả các sản phẩm; dịch vụ được cung cấp bởi DotB.

1. Thông tin nhận dạng cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người dùng với chính sách theo nhiều cách khác nhau; bao gồm, nhưng không giới hạn; khi Người dùng truy cập trang web của chúng tôi; đăng ký trên trang web; đặt hàng; đăng ký nhận bản tin; điền vào biểu mẫu và liên quan đến các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc tài nguyên khác mà chúng tôi cung cấp trên Trang web của chúng tôi. Người dùng có thể được yêu cầu; nếu tích hợp, tên, địa chỉ email, số điện thoại. Tuy nhiên, người dùng có thể truy cập trang web của chúng tôi ẩn danh. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người dùng; nếu họ tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi. Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân; ngoại trừ việc nó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến Trang web nhất định.

2. Thông tin nhận dạng phi cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về Người dùng; bất cứ khi nào họ tương tác với Trang web của chúng tôi. Chính sách về thông tin nhận dạng phi cá nhân có thể bao gồm tên trình duyệt; loại máy tính và thông tin kỹ thuật về Người dùng; có nghĩa là kết nối với Trang web của chúng tôi; chẳng hạn như hệ điều hành và các nhà cung cấp dịch vụ Internet được sử dụng; các thông tin tương tự khác.

3. Cookie trình duyệt web

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng “cookie” để nâng cao trải nghiệm người dùng. Trình duyệt web của người dùng đặt cookie trên ổ cứng của họ; cho mục đích lưu trữ hồ sơ; đôi khi để theo dõi thông tin về họ. Người dùng có thể chọn đặt trình duyệt web của họ từ chối cookie; hoặc cảnh báo bạn khi cookie được gửi. Nếu họ làm như vậy, lưu ý rằng một số phần của trang web có thể không hoạt động đúng.

4. Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

DotB có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng cho các mục đích sau:

 • Để cải thiện dịch vụ khách hàng
  • Thông tin bạn cung cấp giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu dịch vụ khách hàng; nhu cầu hỗ trợ của bạn hiệu quả hơn.
 • Để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng
  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp để hiểu cách Người dùng của chúng tôi; với tư cách là một nhóm sử dụng các dịch vụ; tài nguyên được cung cấp trên Trang web của chúng tôi.
 • Để cải thiện trang web của chúng tôi
  • Chúng tôi có thể sử dụng phản hồi bạn cung cấp để cải thiện sản phẩm; dịch vụ của chúng tôi.
 • Để xử lý thanh toán
  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà Người dùng cung cấp về bản thân khi đặt hàng; chỉ để cung cấp dịch vụ cho đơn đặt hàng đó. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với bên ngoài; ngoại trừ trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ.
 • Cách gửi email định kỳ

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email để gửi thông tin người dùng; cập nhật liên quan đến đơn đặt hàng của họ. Nó cũng có thể được sử dụng để trả lời các yêu cầu, câu hỏi và / hoặc các yêu cầu khác của họ. Nếu Người dùng quyết định chọn tham gia vào danh sách gửi thư của chúng tôi, họ sẽ nhận được email có thể bao gồm tin tức của công ty, cập nhật; thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, chính sách v.v. Nếu bất cứ lúc nào Người dùng muốn hủy đăng ký nhận email trong tương lai; chúng tôi bao gồm hướng dẫn hủy đăng ký chi tiết ở cuối mỗi email; hoặc Người dùng có thể liên hệ với chúng tôi qua Trang web của chúng tôi.

5. Truy cập, chỉnh sửa và xóa dữ liệu

Để cung cấp tùy chọn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi vào một ngày sau đó; chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu cá nhân được liên kết với các tài khoản không hoạt động trong tối đa 24 tháng; kể từ ngày hoạt động cuối cùng trên tài khoản đó. Người dùng có tài khoản đang hoạt động có thể truy cập; sửa đổi; chỉnh sửa; xóa thông tin cá nhân bất cứ lúc nào thông qua tài khoản của họ. Người dùng không có tài khoản đang hoạt động có thể gửi email đến info@dotb.vn yêu cầu truy cập; chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của họ. Chúng tôi có thể từ chối xóa hoặc sửa đổi dữ liệu của bạn; nếu chúng tôi cần dữ liệu đó để bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi; hoặc để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

6. Các quyền khác

Ngoài các quyền,chính sách được đề cập trong phần trước; Người dùng cũng có quyền hạn chế xử lý dữ liệu của họ; phản đối việc xử lý dữ liệu; cũng như quyền di chuyển dữ liệu. Chúng tôi sẽ hợp tác với Người dùng để thực hiện các quyền này càng nhiều càng tốt.

7. Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi áp dụng các biện pháp thu thập; lưu trữ và xử lý dữ liệu thích hợp và các biện pháp bảo mật để bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép; thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch; dữ liệu được lưu trữ trên Trang web của chúng tôi.

8. Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho người dùng thuê thông tin nhận dạng cá nhân cho người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp chung; không được liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào liên quan đến khách truy cập và người dùng; với các đối tác kinh doanh, chi nhánh đáng tin cậy và nhà quảng cáo của chúng tôi cho các mục đích được nêu ở trên. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi điều hành doanh nghiệp và Trang web của mình; hoặc thay mặt chúng tôi quản lý các hoạt động; chẳng hạn như gửi bản tin hoặc khảo sát. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba này cho những mục đích hạn chế đó; miễn là bạn đã cho phép chúng tôi.

9. Trang web của bên thứ ba

Người dùng có thể tìm thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên Trang web của chúng tôi; liên kết đến các trang web và dịch vụ của các đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, người cấp phép và các bên thứ ba khác của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc liên kết xuất hiện trên các trang web này; và không chịu trách nhiệm về các hoạt động được sử dụng bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ Trang web của chúng tôi. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ này; bao gồm nội dung và liên kết của chúng, có thể liên tục thay đổi. Các trang web và dịch vụ này có thể có chính sách bảo mật và chính sách dịch vụ khách hàng của riêng họ. Duyệt web và tương tác trên bất kỳ trang web nào khác; bao gồm các trang web có liên kết đến Trang web của chúng tôi, phải tuân theo các điều khoản và chính sách riêng của trang web đó.

10. Thay đổi chính sách quyền riêng tư này

DotB có toàn quyền cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi làm, chúng tôi sẽ sửa đổi ngày cập nhật ở cuối trang này. Chúng tôi khuyến khích Người dùng thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào để cập nhật thông tin về cách chúng tôi đang giúp bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem lại chính sách bảo mật này theo định kỳ; nhận thức được các sửa đổi.

11. Bạn chấp nhận các điều khoản này

Để sử dụng trang web này, bạn phải chấp nhận chính sách này và các điều khoản dịch vụ đi kèm của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này hoặc các điều khoản dịch vụ; vui lòng không sử dụng Trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng các thay đổi đối với chính sách này; sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó. Việc cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi theo chính sách này là điều cần thiết; để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ của mình cho bạn. Việc không cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ cho chúng tôi có thể dẫn đến việc không cố ý cung cấp các dịch vụ đầy đủ và thích hợp cho bạn. Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào; bằng cách gửi email info@dotb.vn. Việc thu hồi sự đồng ý của bạn sẽ dẫn đến việc xóa tài khoản của bạn; bao gồm mất tất cả dữ liệu liên quan đến tài khoản của bạn.

12. Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi và làm thế nào để khiếu nại

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến về chính sách bảo mật này; các thực tiễn của trang web này; hoặc giao dịch của bạn với trang web này; chúng tôi yêu cầu bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM DOTB

P102, Tòa nhà A, Khu Công nghệ phần mềm ĐHQG-HCM – Phường Linh Trung – Thành phố Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh.

70000, Miền nam, Việt Nam +84 28 7308 9091

info@dotb.vn

Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát có liên quan; đặc biệt là nơi bạn sinh sống, làm việc hoặc nơi xảy ra vi phạm GDPR bị cáo buộc.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 20 tháng 11 năm 2018.