Tính năng giáo vụ

Là hình thức tiếp thị tự động sử dụng email (thư điện tử) mang nội dung về thông tin/bán hàng/giới thiệu sản phẩm/khóa học đến khách hàng mà mình mong muốn.
image 11

Quản Lý Danh Sách Người Nhận (Target List)

Phân loại danh sách người nhận theo các yếu tố khác nhau từ đó hỗ trợ các chiến dịch Marketing thành công hơn, tiếp cận đúng được tệp khách hàng mục tiêu.

Tạo Mẫu Email Template

Tạo mẫu Email Template (mẫu thư điện tử) giúp soạn thảo sẵn các mẫu email template, hỗ trợ cho các chiến dịch Email Marketing. Khả năng tái sử dụng Email Marketing là rất cao, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí hoạt động. Đồng thời, EMS giúp chuẩn hóa nghiệp vụ, tối ưu quy trình tiếp cận khách hàng/học viên.

Lập Lịch Gửi Email (Email Workflow)

Cài đặt, cấu hình Email Workflow (sơ đồ luồng công việc) giúp tự động hóa công việc gửi email. Hẹn giờ, hẹn ngày hoặc thiết lập điều kiện tự động gửi email theo mẫu nhất định. Giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và sức người.

Báo cáo hiệu quả Email Marketing

Đo lường hiệu suất của các chiến dịch Email Marketing, thông qua những số liệu thống kê, báo cáo của từng email marketing giúp đơn vị dễ dàng quản lý, hỗ trợ chỉnh sửa và ra quyết định ở các chiến dịch sau..