DotB Sea

DotB SEA – rút ngắn khoảng cách, phát triển thương hiệu của bạn với học sinh, gia đình và giáo viên. Ứng dụng sử dụng được trên cả hệ điều hành IOS và Android.

DotB Tea

DotB TEA – linh hoạt trong việc theo dõi, trao đổi, nhận xét và chia sẻ về buổi học giữa giáo viên/trợ giảng và phụ huynh/học sinh. Ứng dụng sử dụng được trên cả hệ điều hành IOS và Android.

Quản Lý Sổ Liên Lạc

Việc tập trung danh sách khách hàng về một hệ thống không chỉ dễ dàng và thuận tiện cho việc quản lý mà còn đảm bảo cho việc không bị mất dữ liệu cũng như tiết kiệm thời gian.