Lợi ích hệ thống CRM mang lại cho trung tâm ngoại ngữ

Lợi ích hệ thống CRM mang lại cho trung tâm có lớn không? Có đáng để chủ của trung tâm đầu tư vào hệ thống CRM này? Công nghệ mới đến và đi, nhanh chóng. Ngày nay, dường như có một ứng dụng hoặc tiện ích mới mỗi tuần hứa hẹn sẽ làm cho các […]