DOTB HIỆN TẠI TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ

Mức lương

09 - 15 million VND

Số lượng

03 people

Giới tính

Not required

Hình thức làm việc

All the time

Cấp bậc

Staff

Kinh nghiệm

Not required

Xem chi tiết >>

Mức lương

09 - 15 triệu đồng

Số lượng

03 người

Giới tính

Không yêu cầu

Hình thức làm việc

Toàn thời gian

Cấp bậc

Nhân viên

Kinh nghiệm

Không yêu cầu

Xem chi tiết >>

Mức lương

09 - 15 triệu đồng

Số lượng

03 người

Giới tính

Không yêu cầu

Hình thức làm việc

Toàn thời gian

Cấp bậc

Nhân viên

Kinh nghiệm

Không yêu cầu

Xem chi tiết >>

Mức lương

09 - 15 triệu đồng

Số lượng

03 người

Giới tính

Không yêu cầu

Hình thức làm việc

Toàn thời gian

Cấp bậc

Nhân viên

Kinh nghiệm

Không yêu cầu

Xem chi tiết >>

Mức lương

09 - 15 triệu đồng

Số lượng

03 người

Giới tính

Không yêu cầu

Hình thức làm việc

Toàn thời gian

Cấp bậc

Nhân viên

Kinh nghiệm

Không yêu cầu

Xem chi tiết >>

Mức lương

09 - 15 triệu đồng

Số lượng

03 người

Giới tính

Không yêu cầu

Hình thức làm việc

Toàn thời gian

Cấp bậc

Nhân viên

Kinh nghiệm

Không yêu cầu

Xem chi tiết >>

Mức lương

09 - 15 triệu đồng

Số lượng

03 người

Giới tính

Không yêu cầu

Hình thức làm việc

Toàn thời gian

Cấp bậc

Nhân viên

Kinh nghiệm

Không yêu cầu

Xem chi tiết >>

Mức lương

09 - 15 triệu đồng

Số lượng

03 người

Giới tính

Không yêu cầu

Hình thức làm việc

Toàn thời gian

Cấp bậc

Nhân viên

Kinh nghiệm

Không yêu cầu

Xem chi tiết >>