Cập nhật bảng giá hệ thống phần mềm quản lý DotB CRM năm 2020

Kính gửi: Quý khách hàng, quý đối tác, Chúng tôi gửi thông báo đến quý khách hàng về điều chỉnh bảng giá hệ thống phần mềm DotB CRM năm 2020. Bảng giá phần mềm DotB CRM được áp dụng từ ngày 01/01/2020. Dưới đây là chi tiết bảng giá hệ thống phần mềm DotB CRM […]

“Giáo dục thông minh” trong thời đại 4.0

  “Giáo dục thông minh” hay “Giáo dục 4.0” đã và đang ảnh hưởng trực tiếp, mạnh mẽ đến giáo dục đại học nói chung, giáo dục lý luận chính trị (GDLLCT) nói riêng để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động mới. Trên cơ sở tận dụng […]

Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ, trung tâm đào tạo

  Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ là phầm mềm được nhiều chủ trung tâm mong muốn sở hữu. Với mong muốn nâng cao chất lượng phục vụ học viên, tối ưu được nguồn lực về giảng viên, cơ sở vật chất và nhân viên, giúp việc tổ chức quản lý thuận tiện […]

Quản lý học sinh bằng Excel: Nên hay không ?

Rất nhiều trung tâm chọn cách quản lý học sinh bằng Excel. Nguyên nhân sâu xa là do không đủ ngân sách và thời gian để nghiên cứu sử dụng một phần mềm chuyên sâu nào đó giúp hỗ trợ công việc hàng ngày cho việc chăm sóc học viên. Tuy nhiên Excel chỉ phù […]

Hệ thống quản lý giáo dục gồm những gì -CRMEDU.VN

Việc số lượng người học tìm kiếm cơ hội ghi danh vào các tổ chức học thuật ngày càng nhiều (Trường, Cao Đẳng, và Đại Học) có thể gây áp lực cao với các nhân viên hành chính phụ trách quản lý quá trình ghi danh & nhập học thủ công. Việc thực hiện quá […]