HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CRMEDU.VN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CRMEDU.VN – DOTB EMS là một sản phẩm của Công Ty TNHH Phần Mềm DotB dành cho các trung tâm ngoại ngữ, ngoại khóa, đang mong muốn tìm kiếm một phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ. Hệ thống phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ, ngoại khóa DOTB EMS là giải pháp quản lý toàn diện, đa chi nhánh, tính năng đa dạng tích hợp trong một hệ thống, tương tác nhanh chóng đến đúng đối tượng, đáp ứng nghiệp vụ, chức năng của các đối tượng toàn trung tâm: quản lý, nhân viên (kế toán, tuyển sinh, tư vấn, marketing…). Phần mềm quản lý trung tâm gồm 5 chức năng chính (5 Modules): CRM (quản trị quan hệ khách hàng), Đào tạo, Người dùng, Tài chính, Báo cáo.
Module CRM (Quản lý khách hàng)

  • Phân vùng và quản lý vùng khách hàng cho từng nhân viên hoặc nhóm nhân viên.
  • Quản lý toàn bộ quá trình trao đổi, chăm sóc khách hàng từ khi nhập thông tin khách hàng tiềm năng đến khi khách hàng đó trở thành học viên chính thức (bao gồm cả quá trình học thử) của trung tâm, lưu vết lại toàn bộ quá trình trao đổi và có nhắc lịch làm việc tiếp theo.
  • Đo lường kết quả sale và doanh thu của nhân viên và nhóm nhân viên trong khoảng thời gian hoặc theo chiến dịch tuyển sinh
  • Tổng hợp và báo cáo doanh thu theo thời gian; lớp; chương trình và theo chi nhánh; 

CloudPro CRM - Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng toàn diện

Hơn 2000+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai