MỘT SỐ TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO DỤC – CRMEDU.VN

Phần mềm quản lý giáo dục

NỀN TẢNG QUẢN TRỊ TOÀN DIỆN HIỆN ĐẠI NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Tính năng tuỳ chỉnh hệ thống

Chức năng này người dùng có thể tuỳ chỉnh hệ thống cho phù hợp hơn.

 • Cấu hình khóa học
 • Cấu hình năm học
 • Cấu hình môn học
 • Cấu hình điều khoản thanh toán học phí
 • Cấu hình phòng học
 • Cấu hình loại hoạt động

Quản lý học viên

 • Lưu trữ thông tin chung học viên
 • Lưu trữ tạo mới các khóa học cho học viên
 • Liên kết đến thông tin phụ huynh học viên
 • Liên kết đến danh sách bài tập giao cho học viên
 • Liên kết đến các hoạt động khác của học viên
 • Thu phí của học viên đăng kí khóa học
 • Quản lý các khóa học đã đăng ký của học viên
 • Khi đăng kí hệ thống sẽ tự động tính số tiền học phí cần phải trả, hiển thị ở thông tin học viên
 • Tạo thanh toán thu tiền học phí trên thông tin học viên
 • Quản lý trạng thái hóa đơn của học viên (Nháp, mở, đã thanh toán)
 • Quản lý học viên khi tham gia vào lớp học sẽ tự động hiển thị trong lớp

Quản lý giáo viên

 • Quản lý thông tin chung của giáo viên
 • Quản lý môn dạy học của giáo viên
 • Quản lý phiên giảng dạy
 • Cấu hình phiên tạo ra lịch giảng dạy chi tiết cho giáo viên
 • Đánh giá học viên
 • Tính năng dịch chuyển khóa học cho học viên. Có thể chọn 1 học viên duy nhất hoặc chọn tất cả học viên trong khóa học để dịch chuyển

Quản lý thông tin phụ huynh học viên

 • Quản lý thông tin vè phụ huynh học viên (Địa chỉ, email, số điện thoại,..)
 • Danh sách học viên(con của phụ huynh học viên)
 • Quản lý tài khoản đăng nhập hệ thống của phụ huynh học viên

Quản lý bài tập về nhà

 • Tạo các bài tập mà hệ thống cần quản lý. Giao bài tập cho học viên
 • Khi tạo sẽ hiển thị thông tin bài tập được giao trên thông tin học viên

CloudPro CRM - Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng toàn diện

Hơn 2000+ doanh nghiệp Việt đã lựa chọn và triển khai